Дана розробка присвячена вивченню учнями теми «Вода» у сьомому класі на уроках «хімія».

Для ефективного вивчення даної теми доцільно запропонувати учням виконати колективний проект на тему «ТАЄМНИЦІ ВОДИ» із використанням лепбуку з доповненою реальністю.

Даний проект дозолить об’єднати і  узагальненні раніше одержані знання при вивченні природознавства. Також виконання учнями завдань даного проекту дозволить їм цілісно сприйняти вивчений матеріал та  усвідомити неподільність знань на окремі предмети шкільної освіти.

Складові STEM-проекту, зміст діяльності учнів

S

(науки)

Хімія (вивчають властивості та будову молекули води, ознайомлюються із методом її очистки, проводять аналіз води), Фізика/Природознавство - (вивчають агрегатні стани води та їх особливості), Математика (виконують розрахунки вартості матеріалів), Біологія (вивчають вміст води в живих організмах, водний баланс, причини та наслідки його порушення),  Георгафія (Вода у природі, водні ресурси України та світу)

T

(технології)

Інформатика – шукають інформацію в мережі Інтернет. Підбирають зображення для оформлення лепбуку. За допомогою графічного редактора створюють лепбук.

R

(читання

+письмо)

Українська література, Зарубіжна література, Українська мова – підбирають книги, загадки, прислів’я, в яких описано чи згадано воду в будь якому із її агрегатних станів. Підписують картинки та заповнюють таблиці.

E

(інжиніринг)

Трудове навчання - визначають необхідні матеріали та конструюють лепбук, вирізають всі необхідні складові та вклеюють їх в друковану основу.

A

(мистецтво)

Мистецтво – розробляють ескізи майбутнього лепбуку, Підбирають зображення для оформлення лепбуку. Оформлюють готовий лепбук.

M

(математика)

Досліджують ринок поліграфічних послуг, здійснюють розрахунки вартості витратних матеріалів та послуг поліграфії для майбутнього лепбуку, виконують креслення та розраховують розміри графічних складових, що повинні будуть вклеїтись у лепбук.

Макет розробленого за даною тематикою лепбука приведено розділі 3

У лепбуку приведено інформацію про:

-        будову молекули води;

-        її агрегатні стани;

-        кількість води в організмі;

-        знаходження води у природі;

-        таємниці води;

-        цікаві факти про воду.

Для більш глибокого розуміння теми "Вода" пропоную застосовувати леппбук «Таємниці води» із безкоштовним мобільним додаток LiCo.STEM, який можна завантажити з загальнодоступного ресурсу GooglePlayMarket.

Додаток у парі  із лепбуком дає можливість побачити майже справжні молекули води, льоду, пари просто у себе на столі.  Такий спосіб сприймання інформації краще засвоюється і дозволяє більш детально зрозуміти структуру молекули води у різних агрегатних станах.

Для формування практичних навичок під час вивчення даної теми учням пропонується виконати такі експерименти: дослідження поверхневого натягу, капілярного ефекту та методів очистки води.

Досліди візуалізуються на телефоні чи планшеті за допомогою мобільного додатку (на платформі Android) для візуалізації хімічної будови води та відтворення відеоматеріалів лабораторних дослідів, які можна використати вчителю та учням для ефективної підготовки до вивчення тем природничого циклу та проведення лабораторних дослідів в початковій школі. У розробленому лепбуку об’єкти, відтворювані за технологією AR мають відповідну помітку  про що є вказівка на звороті лепбука.

При наведенні мобільного пристрою з встановленою програмою на малюнок з спеціальним позначенням "AR" Ви зможете побачити вигляд молекули води у різних агрегатних станах (пара, рідина, лід), а також відтворити відео цікавих дослідів з водою. Відео створені з чітким поясненням всіх дій.

У разі наведення на зображення (рис. 1-2) мобільного телефону чи планшету із завантаженим мобільним додатком, рисунок «оживає».

 Додаток LiCo.STEM  допоможе розвинути практичні навички у виконані таких експериментів: дослідження поверхневого натягу, капілярного ефекту та методів очистки води за допомогою логічних та послідовних відео інструкцій.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЛЕПБУКУ

Лепбук «ТАЄМНИЦІ ВОДИ» з технологією доповненої реальності