Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33821.html?fbclid=IwAR0TiVwgeo_hrZ26c7BAWIdQRFwJ-WG_mTnf2V4KthRxq_JFjw0QVkiDN_s