На Факультеті природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»з 2017 року Ви можете здобути професію, яка необхідна завжди і всюди,професію, присвячену навчанню та вихованню майбутніх поколінь – вчитель хімії, екології та природознавства.

Підготовку студентів спеціальності «Середня освіта (хімія)» (кваліфікація: вчитель хімії, екології та природознавства) забезпечує кафедра хімії середовища та хімічної освіти, розміщена у корпусі Факультету природничих наук (7 поверх). До послуг студентів мультимедійні лекційні аудиторії, спеціалізовані лабораторії з персональними комп’ютерами і інтернет-мережею та навчально дослідницькі лабораторії:

 • лабораторія неорганічної та фізичної хімії;
 • лабораторія аналітичної хімії та хімії довкілля;
 • лабораторія біоорганічної хімії та органічного синтезу;
 • лабораторія методики викладання хімії і техніки хімічного експерименту.

Програма підготовки вчителів хімії базується на застосуванні сучасних досягнень психології та педагогіки; методах і технологіях навчання хімії; теоретичних та практичних знаннях хімії; володінні інформаційними технологіями в освіті; формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів хімії закладів загальної середньої освіти нової формації.

До програми підготовки бакалаврів входять наступні складові: загальна психолого-педагогічна, методична, предметно-наукова, а також педагогічна практика у найкращих школах, ліцеях, гімназіях міста. Студенти мають можливість виконувати науково-дослідну роботу у галузі сучасних методик та технологій навчання хімії, синтезу, аналізу структури і властивостей речовин, моніторингу та оцінки стану навколишнього середовища під керівництвом досвідчених викладачів університету.

Кафедра хімії середовища та хімічної освіти готує фахівців за держзамовленням і на контрактній основі. Навчання здійснюється на денному та заочному відділеннях3 роки 10 місяців.

Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50 місць.

Вартість навчання за кваліфікаційним рівнем бакалавр складає: 6600 грн. ‒ для заочної форми навчання, 9000 грн. ‒ для денної форми навчання.

Для вступу на спеціальність «Середня освіта (хімія)» абітурієнтам необхідно подати в приймальну комісію сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти поточного року з таких предметів:

 • Українська мова та література;
 • Хімія;
 • Біологія або математика.

Посада, яку може займати фахівець

 • учитель середнього навчально-виховного закладу;
 • викладач професійного навчального закладу;
 • організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;
 • викладач середнього навчального закладу;
 • учитель середнього загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеню;
 • педагогічний працівник позашкільної освіти;
 • навчально-допоміжний персонал у вищих закладах освіти;
 • науковий співробітник науково-дослідних та науково-методичних установ.

Кафедра хімії середовища та хімічної освіти співпрацює з Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка та Інститутом фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевского НАН України, Івано-Франківським інститутом післядипломної педагогічної освіти, іззагальноосвітніми навчальними закладами Івано-Франківської області.

Студенти, аспіранти та працівники кафедри хімії середовища та хімічної освіти приймають активну участь в роботі міжнародних та Всеукраїнських конференцій, друкують свої роботи у фахових українських та міжнародних наукових журналах, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних та мають імпакт-фактор.

Студентам забезпечене цікаве студентське життя з подорожами, концертами, кінопригодами, а також участь у феєричних виступах з хімічними дослідами.

Випускник кафедри хімії середовища та хімічної освіти за спеціальністю «Середня освіта (хімія)» (освітній рівень Бакалавр) – це вчитель хімії, екології та природознавства широко ерудований в галузі сучасних теоретичних концепцій різних розділів хімії, екології, природознавства та інформаційних технологій, методології наукової та педагогічної діяльності. Він зможе генерувати нові ідеї та втілювати їх у життя з метою розвитку суспільства і держави, а також підвищення власного соціального статусу і добробуту.

Для покращення матеріальної забезпеченості студентам спеціальності «Середня освіта» державою були збільшені стипендії. Підготовка вчителів хімії, екології та природознавства в Івано-Франківській області здійснюється тільки на Факультеті природничих наук кафедрою хімії середовища та хімічної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», що надає випускникам можливість гідного та гарантованого працевлаштування за фахом.

Колектив кафедри хімії середовища та хімічної освіти бажає Вам, шановні абітурієнти, успіхів на вступних випробуваннях та зробити обдуманий і правильний вибір своєї професії. Адже це надовго, а може і на все життя!